ADA

---------------------------------------------

www.adasweden.seCFF - CENTRUM FÖR FOTOGRAFI

---------------------------------------------

www.centrumforfotografi.comFILMCENTRUM

---------------------------------------------

www.filmcentrum.seFILMCLOUD

---------------------------------------------

www.filmcloud.se


KRO - KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION

---------------------------------------------

www.kro.se


SERIEFRÄMJANDET

---------------------------------------------

www.serieframjandet.se


FÖRFATTARCENTRUM

---------------------------------------------

www.forfattarcentrum.se


IC - ILLUSTRATÖRCENTRUM

---------------------------------------------

www.illustratorcentrum.seKONSTNÄRSCENTRUM VÄST

---------------------------------------------

www.kc-vast.seKHVC - KONSTHANTVERKSCENTRUM

---------------------------------------------

www.konsthantverkscentrum.orgKONSTPOOL

---------------------------------------------

www.konstpool.seKULTURUNGDOM

---------------------------------------------

www.kulturungdom.se


OFF - OBEROENDE FILMARES

FÖRBUND

---------------------------------------------

www.off.se


SVENSK FORM

---------------------------------------------

www.svenskform.seSFF - SVENSKA FOTOGRAFERS

FÖRBUND

---------------------------------------------

www.sfoto.se


STATUS QUEER

---------------------------------------------

www.statusqueer.com


ST - SVENSKA TECKNARE

---------------------------------------------

www.svenskatecknare.se


ADA


www.adasweden.se


ADA främjar kreativa näringar, framförallt i Västra Götaland och arbetar för kreatörer inom främst arkitektur, design, film, foto, illustration, konsthantverk, mode, kommunikation och slöjd. ADA vänder sig till såväl etablerade som oetablerade och studenter inom kreativa näringar. ADA utgår från en humanistisk grundsyn och en vilja att förändra och förbättra samhället i en hållbar riktning. 


På sin webbsida lyfter ADA nyheter och förmedlar kunskap inom konst och designområdet. På ADAs webbsida finns även en Anslagstavla där du som kreatör kan lägga in annonser samt söka lediga ateljélokaler, annonsera ut praktikplatser eller söka uppdrag mm. I den öppna Kalendern kan du som arrangör lägga in information om kommande event, föreläsningar, kurser, workshop, seminarier, utställningar och andra publika tillställningar.CFF - CENTRUM FÖR FOTOGRAFI


www.centrumforfotografi.com


Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för verksamma fotografer och övriga yrkesgrupper som arbetar med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. 


Föreningens galleri på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm utgör en viktig mötesplats och ett forum där det offentliga samtalet om fotografin förs och fördjupas. Utställningsverksamheten omfattar olika fotografiska genrer och visar aktuella svenska och internationella fotoutställningar.


Centrum för fotografi arbetar aktivt i ett flertal nätverk och samarbeten med andra aktörer på det fotografiska området såväl nationellt som internationellt. Detta inkluderar bland annat ett nordiskt konstnärsresidens, ett nationellt nätverk för fotografin i Sverige, samarbeten kring internationella fotoutställningar och undersökande kunskapsprojekt om fotografi samt mycket annat.


Som medlem i CFF ingår du i ett relevant och angeläget sammanhang för fotografin där en diskussion om fotografi förs och fördjupas. Att vara medlem innebär:


 • Att stödja och vidga en fotografisk scen vars huvudsyfte är att undersöka och utveckla begreppet fotografi ur ett gestaltande och konstnärligt perspektiv.
 • Att få tillgång till de resurser föreningen erbjuder i form av kurser, fotokritikträffar, föredrag, artist talks, seminarier, medlemsutställningar och personlig vägledning.
 •  Att få tillgång till ett nätverk av kontakter inom fotografi på så väl nationell som internationellt nivå vad gäller gallerier, museer, förlag, festivaler, mässor, utbildning och forskning, fotografer och konstnärer.FILMCENTRUM


www.filmcentrum.se


FilmCentrum är en förening för yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för FilmCentrums målsättning. FILMCLOUD


www.filmcloud.se


FilmCloud är en samverkansmodell för unga vuxna filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. De arbetar med att skapa mötesplatser, dela ut projektstöd samt ordna kurser/workshop och skapa utvecklingsprogram med syftet att stödja unga vuxna filmare och skapa ett kreativt filmklimat i Västra Götalandsregionen. FÖRFATTARCENTRUM


www.forfattarcentrum.se


Författarcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma författare. Verksamheten skapas och genomförs i fyra regionala föreningar: Syd, Väst, Öst och Norr. Som medlem i någon av föreningarna kan du ha en egen presentation och vara tillgänglig i förmedlingsdatabasen. Förutom förmedlingsverksamheten driver föreningen egna läs- och skrivfrämjande projekt, litterära scener, arrangerar författardagar och publika evenemang samt erbjuder olika manustjänster.


Författarcentrum Väst har ett flertal nätverk för sina medlemmar så som "Klubb Fenix – exilförfattare" och "PoPP – Poeter orkar Poetiska Projekt" samt "BarnBoksNätet" som är ett nätverk för barnboksförfattare och barnboksillustratörer i västra Sverige.IC - ILLUSTRATÖRCENTRUM


www.illustratorcentrum.se


Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av visuell kommunikation och fungerar som länken mellan frilansare och uppdragsgivare. De breddar arbetsmarknaden för illustratörer, grafiska formgivare, serieskapare, designers och animatörer med en mångfald av uttryck och spetskompetenser. Via rikstäckande plattformar, regionala projektinsatser och samarbeten synliggörs medlemmarna och nya kontaktytor skapas mellan olika aktörer. Kompetensutveckling bedrivs för att skapa fler arbetsmöjligheter, stötta och utveckla medlemmarna i sin yrkesroll. Med det övergripande målet att stärka bild- och formområdet och arbetsvillkoren för verksamma bild- och formskapare över hela landet. 


Illustratörcentrum erbjuder följande för sina medlemmar:

 • Portfoliosida via illustratorcentrum.se (når 70 000 unika besökare/år)
 • Medverkan i katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers (når över 3 500 uppdragsgivare)
 • Synliggörande via mässor, event och utställningar

 • Tillgång till branschnätverk, speed-dates och mötesplatser

 • Kompetensutveckling via workshops, kurser och inspirationsföreläsningarKONSTNÄRSCENTRUM VÄST


www.kc-vast.se


Konstcentrum väst organiserar och arbetar för de professionella konstnärerna i Västsverige. Deras ca 350 medlemmar i Västra Götalandsregionen, Hallands och Jönköpings län behärskar ett brett fält av tekniker, material och uttryck inom det konstnärliga fältet. Konstcentrum väst erbjuder konstnärer fortbildning/föredrag inom olika ämnen och arbetar med rådgivning i frågor gällande konstnärlig gestaltning. Utöver detta förmedlar de konstkonsult-tjänster och skapande skola-projekt m.m. samt bedriver utställningsverksamhet i Galleri KC och Skissernas Rum.


Konstcentrum väst förmedlar även konstnärer till projekt samt bistår kommuner och privata aktörer att hitta passande konst till olika miljöer. Utöver detta driver de olika projekt med såväl lokala som internationella konstnärer. 


Konstcentrum väst är referensorganisation inom konstområdet för Västra Götalandsregionen.KHVC - KONSTHANTVERKSCENTRUM


www.konsthantverkscentrum.org


Stiftelsen Konsthantverkscentrum är den enda renodlade organisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige, med drygt 700 medlemmar spridda över hela landet.

Organisationen verkar för att synliggöra konstarten både nationellt och internationellt genom att stötta och marknadsföra sina medlemmar, arrangera utställningar, initiera samtal och agera kunskapsbank. De arbetar även för att främja samarbeten mellan medlemmar och olika organisationer, företag och institutioner.

 

Målet är att stärka konstartens status och se till att alla utövare på sikt får en förbättrad ekonomisk situation.KONSTPOOL


www.konstpool.se


Konstpool är en samlingsplattform för utlysningar av uppdrag, tjänster, residens, stipendier m.m. inom Sveriges kultursektor, framförallt inom bild och form.


Konstpool erbjuder ett upphandlingsverktyg, utvecklat speciellt för upphandling av konst och det enda nischade systemet i Sverige.


Konstpool erbjuder även utbildningsprogram för de som gör upphandlingar och för de som vill ha och genomföra uppdrag för offentlig konst.


På Konstpool kan man också hitta leverantörer inom områden som är intressanta för konstnärer och andra i branschen samt assistenter som erbjuder sina tjänster.KRO - KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION


www.kro.se


Konstnärernas Riksorganisation, som företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige,

arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer genom att:


 • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
 • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
 • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
 • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning


Konstnärernas Riksorganisation är en starkt drivande kraft för konsten, bild- och formkonstnärerna.KULTURUNGDOM


www.kulturungdom.se


KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland.OFF - OBEROENDE FILMARES FÖRBUND


www.off.se


OFF är ett filmförbund och en samlingsplats för filmskapare som inte vill begränsa sig inom olika roller eller kompromissa med sitt personliga uttryck. Deras medlemmar driver ofta sina projekt från idéstadiet till färdig film, växlar mellan olika roller beroende på projekt eller är både regissör och producent för samma projekt. OFF arbetar för att främja bättre villkor för film(skapande) som inte följer traditionella normer och en inkluderande, jämställd och utvecklande filmbransch. OFF är en kollektiv kraft och ett nätverk för filmskapare som vill fortsätta vara oberoende.SVENSK FORM


www.svenskform.se


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Svensk Form riktar sig till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.


Svensk Form har 3 500 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionalföreningar:
SFF - SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND


www.sfoto.se


SFFs främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. Verksamheten innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till avancerad utbildning och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder.SERIEFRÄMJANDET


www.serieframjandet.se


Seriefrämjandet verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen.


Verksamheten inkluderar kulturtidskriften Bild & Bubbla samt böcker om och med serier, seriepriset Urhunden, Svenskt Seriearkiv som bevarar seriehistorien, Serieförmedlingen som skapar och förmedlar uppdrag, seriegalleriet Rum för serier samt festivaler, utställningar, föreläsningar, debatter och mycket mer.


Seriefrämjandet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna – från den nyfikna läsaren till den professionella utövaren.STATUS QUEER


www.statusqueer.com


Status Queer är en nystartad, Göteborgsbaserad ideell organisation som arbetar för att injicera ny energi i LGBTQ + den lokala samt internationella konst- och kulturscenen. ST - SVENSKA TECKNARE


www.svenskatecknare.se


Svenska Tecknare är en rikstäckande intresseorganisation för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. 


De verkar för att stärka och utveckla yrkesrollen för sina medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet.


Svenska Tecknare gör följande:


 • Erbjuder kvalificerad arvodes- och avtalsrådgivning.
 • Arbetar för att stärka upphovsrätten.
 • Driver frågor inom kultur- och näringspolitik.
 • Erbjuder utbildning och inspiration.
 • Bygger samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
 • Arbetar för förbättringar i trygghetssystemen för frilansare

 • Verkar som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
 • Utvecklar och stärker nätverk mellan medlemmarna.


Föreningen ger ut medlemstidningen Tecknaren som kommer ut med 4 nummer om året.


Svenska Tecknare har en aktiv sektion i Västra Götalandsregionen, bestående av en arbetsgrupp om tre lokala representanter som har i uppdrag att arrangera föreläsningar, kurser och workshop för medlemmarna i väst. Informationssammanställningen och uppbyggnaden av webbsidan har gjorts av Göteborgs Bildverkstad med stöd från Västra Götalandsregionen.


Grafisk form och illustration: Lidia Blomgren