Konst Kraft är en navigeringssida för yrkesverksamma och aspirerande bild och formkonstnärer i Västra Götalandsregionen.


Här hittar du samlad information om kollektivverkstäder för konstnärer och kulturcentrum i regionen. Samt ett anlag till ett register över både lokala och rikstäckande intresseorganisationer mfl.

Informationssammanställningen och uppbyggnaden av webbsidan har gjorts av Göteborgs Bildverkstad med stöd från Västra Götalandsregionen.


Grafisk form och illustration: Lidia Blomgren